NEW
Inter Društva, tražiti račune dodano
(dobiti od V6.4.926)


FA => Inter Društvo => Master Data => alokacije, Račun

Potraga za nekretnine, račune, potraživanja, obveze prema dobavljačima (F3, F4) su dodani u odgovarajuća polja za unos.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)