NEW
Pomirenje, fakture, u financijskoj godini
(dobiti od V6.4.926)


FA => naplate pomirenje

Od sada se predlaže kao datum naplate od / do tekuće fiskalne godine.

Štoviše, nije moguće ući datuma dostavnice izvan tekuće fiskalne godine.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)