NEW
Self zadani pisač za naplatu
(dobiti od V6.4.927)


Sada imate mogućnost zasebnu zadanu za račun treba definirati.

Opći podaci za naplatu:
FA => Master Data => Definicije => parametar
Kartici Mogućnosti

Za vaš korisnički:
Posebni programi => Moje postavke
Kartici Naplata(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)