NEW
Automatski prikaz jednog dokumenta za pretraživanje
(dobiti od V6.4.950)


FA => Snimanje Naručite

Ako koristite pretraživanje (F4), samo jedan primjerak pronašao, to je odmah prikazuje.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)