BUGFIX
Avizo, print ikona djela ponovno
(dobiti od V6.4.921)


Uplate => uplate, isplate => avizo => Ispis

Sada možete početi avizo ispis klikom na ikonu za ispis. Do sada se počinje samo sa F11 (Execute) je moguće.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)