NEW
Promjene u interesu tekućem računu
(dobiti od V6.4.932)


Dunning => kamata Tekući račun => Ispis

Od sada na PDV broj je tiskan na računima.

Dunning => kamata Tekući račun => Knjiga

Liječenje povjerilaca je sada otvoren.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)