NEW
Promjena kreditne / debitne račune unosom
(dobiti od V6.4.803)


Knjiga -> Book Online

Je li pretraživati koristeći funkciju pretraživanja, 2 ili 3, ili s * bilo kojeg računa i prenijeti na polje, fokus pomiče odmah polje / debitne.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)