NEW
Intrastat, promijeniti korisnički račun linije
(dobiti od V6.4.849)


Rezervirajte => Online booking

Intrastat gumb je aktivan samo kada već Intrastat linija je bila prisutna.

Od sada, gumb se aktivira kad postavljene na knjigu s porezni broj koji je postavio tarifnih opcija carinskog broja.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)