NEW
Ausziffern dokumenata koji su već zadatak, sada otvoren
(dobiti od V6.4.903)


Rezervirajte => Online booking

Sada morate odabrati mogućnost nula objavljivanja dokument sa zadacima koristeći F5 i dodijeliti ih na neki drugi dokument.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)