NEW
Diferencijacija proces broj dostupan
(dobiti od V6.4.912)


Sada imate priliku u cijelom opomena željene izbor za razlikovanje pomoću transakcije broj.

Tj.. Možete dodijeliti proces selekcije u opomena broj spisa, a kasnije u ovom broju uređivanjem izbor dalje (protokol, uređivanje, tiskanje, ...)

Možete omogućiti broj transakcije pod točkom izbornika Dunning => napomena => Mogućnosti. Automatski predlaže broj korisnika kao operacija broj je također moguće.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)