NEW
Kopiraj klijenata, trim kontrola se kopira sa Control Kodovi
(dobiti od V6.4.903)


Posebni programi => File Management => kopiranje klijentu

Od sada na izborniku pod Master Data => Društvo majstor => porezne definicije => smanjiti poreze automatski se kopiraju kada kopirate kontrolu koda na einene drugim klijentima.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)