NEW
Varijable Ein-/Ausgangsrechnungsbuch
(dobiti od V6.4.920)


Procjena => Vjesnik => Ein-/Ausgangsrechnungsbuch
Procjena => UVA-provjera valjanosti => Ein-/Ausgangsrechnungsbuch

Sada možete postaviti sljedeće parametre u programu Excel list:

- # Klient_nummer
- # Klient_name
- # Klient_strasse
- # Klient_plz
- # Klient_ort
- # Klient_steuernummer

Možete koristiti ove parametre unutar prvih 20 redaka / stupaca. (1 parametar po ćeliji)(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)