NEW
Povrat depozita
(dobiti od V6.4.948)


Procjena => UVA-provjera valjanosti => Prijave

Sada možete prenijeti saldo s računa poreznog ureda na Vaš bankovni račun.

Morate evaluacije => Društvo majstor => porezne definicije => poreznom uredu, prethodno podnesenu bankovnog računa (banka) i odaberite odrediti kliring računa za povrat.

Uplate je predložena od računu za namiru, ali se može tipkati. U okvir Naziv datoteke, direktorij odredište uključujući naziv datoteke je određen za izvoz, izravna on-line podnošenje prijava je dostupan od V7.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)