NEW
Stop EUROFIB potvrditi
(dobiti od V6.4.741)


Posebni programi -> Moje postavke

Sada možete koristiti potvrditi gumb Izlaz EUROFIB.

Postavljanjem ovog prekidača, dobit ćete prilikom izlaska EUROFIB poruku da morate potvrditi zatvaranje EUROFIB Da.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)