NEW
Prikaži / Ispis UID-Nummer/Steuernummer/Steuernummer 2
(dobiti od V6.4.1001)


Sada možete u financijsko računovodstvo EUROFIB želju za Windows na identifikacijski broj poreza na promet, porezni broj i porezni broj 2 je odmah na zaslonu ekrana ili da imaju dokaze o ocjenama.

Uključite softvera Master Data => Društvo majstor => raznih parametara u polje za provjeru jedinstvenosti - Ljudi obzir relevantne parametre (UID-Nummer/Steuernummer/Steuernummer 2). Na zaslonu dostupan je onda sljedeći programi:

- Prozor Pretraživanje dužnika / vjerovnika
- Časopis račun ekran / tlak
- Otvorene stavke Screen / Ispis(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)