NEW
Promjena računa linije, Kore dodati vrijednost kasnije
(dobiti od V7.1.1231)


Je li vrijednost kontrole prisutan u glavnoj knjizi i glavne knjige računa, nakon toga definirati troškovnog računovodstva DA / CAN, promijenit će se u obzir linija na jednom pitanje da li je vrijednost bi trebala biti uključena u račun ili ne.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)