NEW
Naknadna izmjena i dopuna na račun
(dobiti od V7.2.1635)


Funkcija Promjena računa red u računovodstveni softver EUROFIB za Windows je produžen. Sada kasnije možete promijeniti offset računa u postojećim rezervacije.

Možete pronaći ovu novu značajku u softveru u kontekstnom izborniku (desna tipka miša na knjizi) => Promijeni račun redova.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)