NEW
Prilagođeno pogled na listu računa
(dobiti od V7.2.1628)


Račun list u računovodstveni softver EUROFIB za Windows je produžen. Sada imate mogućnost narudžbe i veličinu stupaca lista računa za odabir bilo gdje na zaslonu pregleda. Ova postavka također može biti čvrst desnim klikom na naziv stupca. (Spremi Comp / upload)

Pogledajte ovu promjenu u softveru sveukupno u izvješćima => list računa => Screen na kartici.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)