NEW
Račun list - Traži tekst Booking
(dobiti od V7.2.1620)


Procjene račun list u računovodstveni softver za Windows EUROFIB su proširene. Sada možete potražiti knjige tekst.

primjeri:
- Rezervacija Tekst telefona na telefon
Ona je na tom računu točno rezervacija Tekst telefon želio (gornji / donji slučaju ne smeta).

- Rezervacija Tekst% tele% (do kutija je siva)
Potraga je na ovom računu svakog objavljivanja teksta, u kojem se pojavljuje tekst tele.

- Rezervacija Tekst% telef __% (do kutija je siva)
Potraga je na ovom računu svakog objavljivanja teksta, gdje tekst telef__ dogodi (npr. Telefona i faksa).

Pogledajte ovu promjenu u softver na temelju evaluacije => list računa => Zaslon / tlaka.



(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)