NEW
Identifikacija troška / jedinični troškovi kao tooltip kada lima račun
(dobiti od V7.2.1524)


Detalj transakcija u računovodstveni softver za Windows je proširen EUROFIB. Sada ćete primiti sljedeću dodatne informacije kao tooltip kada prelazite preko odgovarajući okvir:

- Naziv troška / jedinični troškovi

Možete pronaći promjene u softver Izvješća => list Račun => Screen.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)