NEW
WYSIWYG izvoz na više računa
(dobiti od V7.1.1249)


WYSIWYG izvoz račun svota računovodstveni softver za Windows EUROFIB je produžen. Sada možete koristiti račun parametra u nazivu datoteke% - dobit ćete zasebnu datoteku za svaki račun. (L računi / kupci / dobavljači)

Vidi ovu promjenu u softver pod evaluacije => Račun list => tlak u izvoznoj prozoru.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)