NEW
Link na DMS od banke matičnih podataka dužnika / vjerovnika
(dobiti od V7.1.1308)


EUROFIB računovodstveni softver za Windows sada nudi link na sustavu za upravljanje dokumentima izravno iz banke matičnih podataka svojih klijenata / dobavljača. S ovom linku možete pristupiti arhivirane mandata (SEPA Izravno zaduženje) kupac / dobavljač odmah.

Vidi ovu promjenu u softver pod Master Data => Račun Master => Kupci / dobavljači u kartici banaka.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)