NEW
Pripisao mjesečne dodjele - optimizira računalstvo
(dobiti od V7.2.1444)


Pripisao mjesečna izdvajanja u računovodstvu imovine je optimizirana i sada obračunava točnije kada više kredita / dopune pojavu.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)