NEW
Život se mijenja samo za određenu rezervu vrednovanja ili bez
(dobiti od V7.2.1348)


To je sada moguće promijeniti život može obavljati samo za određenu rezervu vrednovanja ili promjena bez promjene rezerve procjene.

U tu svrhu, polje je proširen rezervu vrednovanja u vrste događaja uopće. Prazan sada znači ne BWR, sve = sve BWR, a izbor određenog BWR onda utječe samo na to iz.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)