NEW
Amortizacija zgrada iz 01/01/2016
(dobiti od V7.2.1647)


Od 01.01.2016 jedinstvena stopa amortizacije u iznosu do 2,5% godišnje (40 godina) se odnosi. Dakle, u tom sredstvu računovodstvu Sljedeći novi događaji dodao:

- GN0AT (za pogled fiskale)
- GN1AT (za trgovačko pravo perspektive)

Ovdje možete ručno unijeti novi vijek uporabe ili broj godina i preostalog korisnog vijeka trajanja. Jesu li sva financijska godina primjenjuju Također možete kliknuti na kalkulirati, tako da nova preostali korisni vijek se računa.

Pogledajte ovu promjenu u instalacijama Software => Administrative Tools => Upravljanje imovinom.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)