NEW
Provodi propisi Slovačkoj od 2012
(dobiti od V7.1.1322)


Kao i sada, pravna situacija u Slovačkoj od 2012 u Asset Accounting modul dostupan.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)