NEW
Prošireni izbor / odabir objavljivati ​​vožnji
(dobiti od V7.1.1322)


Kriteriji za odabir za postavljanje vožnji imovine računovodstva u financijskom računovodstvu su proširena.

Nađi sve moguće ograničenja u softveru pod sustava => Knjiga => pristojba / Zakon o radu / ... u donjem lijevom uglu. (Izbor)(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)