NEW
Radni vijek Subnumber
(dobiti od V7.2.1647)


Asset Računovodstvo je proširena u području pod-zaliha. Odmah ispravan preostali korisni vijek trajanja obračunava i predložio u odnosu na master inventara. Osim toga, veza će se svladati inventara.

Pogledajte ovu promjenu u instalacijama Software => Administrative Tools => Upravljanje imovinom.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)