NEW
Pretraživanje (* pretraživanje) s više od 8 znamenki
(dobiti od V7.2.1635)


Spot modul u računovodstveni softver EUROFIB za Windows je produžen. Sada možete izvesti funkciju Traži dokument (* pretragu) s više od 8 znamenaka u polju računa.

npr ulazak u okviru računa:
* 1234567890

On traži za broj 1234567890th interni dokument

Pogledajte ovu promjenu u softver pod KA => Kassa snimanje.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)