NEW
Komunikacija s financijskom online portalu (Austrija)
(dobiti od V7.1.1237)


EUROFIB za Windows podržan od strane austrijskih poreznih vlasti ponudio sučelja (web servisi) za automatsku razmjenu podataka. Nakon jedan uređaj omogućuje jednostavan komunikacija između vašeg računovodstveni softver i financijskog online portal je moguće.

- Automatski prijenos UVA i ZM
- Verifikacija PDV brojeva (Faza 1 Faza 2 +)
- Preuzimam sadržaj na Databox
- Izravno iz EUROFIB Prijavite u financijskom online portal putem web preglednika (Microsoft Internet Explorer)

Za detaljne upute, pogledajte našu bazu dokumenata .(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)