NEW
Dodatna polja u poreznim računima za UVA Forumlare dodano
(dobiti od V7.1.1132)


U računovodstveni softver za sustav Windows EuroFib u poreznim računima, dodatnu polje je dodan. Ovo novo polje se koristi za unos dodatnih podataka za svaki porezni broj za UVA, kao i oblik XML izvoz.

Trenutno, kao što možete. UVA u austrijskom obrascu iz 2011/01 rekord za KZ020 odgovarajuće znamenke. To onda se ispisuje na obrascu i izvozi u XML izvoz.

Naći ćete ovu promjenu u softver na temelju Master Data => Društvo majstor => Definicije = porez> Porezne račune desno od UVA Formularzuord.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)