NEW
Novi modul: TDS uvoz plaća
(dobiti od V7.2.1509)


Dodano novi uvoz modul u računovodstveni softver za Windows EUROFIB za podatke o plaćama iz vanjskog softvera TDS.

Naći ćete ovaj modul u softveru pod posebnim programima => Data Import => TDS plaća.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)