NEW
Razne nove parametre - udžbenik
(dobiti od V7.1.1141)


To je bio novi parametar u različitim računovodstveni softver za Windows EuroFib za banke modul uvoza dodaje se u priopćenju.

Omogućavanje ovog parametra je tekst knjige je strukturiran na sljedeći način:
Vanjski Broj dokumenta + Naziv kupca / dobavljača.

Možete pronaći ove nove parametre u programu pod Uplate => Glavni banke podataka => bankovni račun karticu na razne parametre aditiva pod tipku.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)