NEW
Uredi - poruka dužnika / vjerovnika
(dobiti od V7.2.1427)


Modul uvoz podataka banka računovodstveni softver za Windows EuroFib je poboljšan. U uređivanju maske neke poruke dužnika / vjerovnika se prikazuju kao informacije.

Preduvjet: Morate aktiviranje novih raznih parametara u svoj bankovni račun.

Možete naći ovu promjenu u softveru pod isplate => majstor baze podataka => računima banaka na jahača pribora na raznim gumb parametru.
Zaslon je pod isplate => bankovnim => Uredi.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)