NEW
Dodatne informacije / Dodatna polja
(dobiti od V7.1.1108)


Naplate modul unutar EUROFIB računovodstveni softver za Windows je produžen do 5 dodatnih prilagođenih polja. Ovaj dodatne informacije mogu se aktivirati po potrebi koristiti i biti tiskan na izgled.

U softver, vidi mijenja na sljedeći način:

- FA => Master Data => Definicija => parametre na kartici Mogućnosti
Ovdje vam je potrebno aktivirati dodatne informacije

- FA => Master Data => Definicije => Prijevod
Ovdje imate označiti polja

- FA => Reda, registar-osjetljivih informacija
Ovdje možete naručiti po vašim individualnim poljima za korištenje i ispunite ga s podacima
(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)