NEW
Promjena dio brojeva
(dobiti od V6.4.1102)


U integrirane naplate u našoj računovodstveni softver za Windows EUROFIB sada imate priliku da se već snimljen i da promjena narudžbe / fakture koristi dio brojeva kasnije.

Možete pronaći ovaj softver u izborniku pod FA => posebni programi => Promjena modela.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)