NEW
Provjerite troška / troškova prijevoznika prisiljeni na naplatu modul
(dobiti od V7.2.1529)


Modul naplate u računovodstveni softver za Windows je proširen EUROFIB. To će se provjeriti kada spremite dokument, ako troška / trošak prijevoznika prisiljeni definirati na računu i prihoda, ako je potrebno, pojavljuje se poruka o pogrešci.

Naći ćete tu ekspanziju u softveru pod FA => Custom.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)