NEW
Obveznika, kao i tekst knjige na račun pomirenja
(dobiti od V7.1.1119)


U pomirenje faktura od naplate modul EUROFIB računovodstveni softver za Windows, sada možete koristiti trošak objekt dokument kao postavljanje teksta.

U softver, možete pronaći ovo nova opcija pod FA => Master Data => parametar linije - Rezervacije tekst.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)