NEW
Stvaranje e-račun za federalne vlade
(dobiti od V7.2.1413)


Modul naplate u računovodstveni softver za Windows EuroFib sada podržava stvaranje elektronske fakturiranja (XML) za federalne vlade. Prijenos ovoga elektroničkih računa putem interneta preko web servisa (ebInterface 4,0).

Možete pronaći detaljne upute u našem području za preuzimanje.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)