NEW
Prijedlog EUROFIB korisnika kao zaposlenik
(dobiti od V6.4.1019)


Sada možete pustiti korisnik prijavljen u naplati EUROFIB automatski kao zaposlenik. Taj prijedlog također mogu biti fiksne.

U softver, možete naći sljedeće opcije u okviru FA => Master Data => Definicije => parametar na kartici Mogućnosti.

Preduvjet:

Zaposleni Master Data => Društvo = korijen> Osoblje mora imati isti broj kao EUROFIB za Windows korisnike po posebnim programima => administracija sustava => Upute za uređaj.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)