NEW
Korištenje neaktivnih proizvode kako
(dobiti od V7.2.1404)


Modul fakture u računovodstveni softver za Windows EuroFib je promijenjen. Od sada pa nadalje, neaktivne proizvoda u narudžbama više ne može koristiti - što ste dobili poruku o pogrešci.

Svi računi koji još nisu preneseni na računovodstvu i sadrže neaktivnih proizvode još uvijek ispravno prepoznao.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)