NEW
Odobrenje za račun pomirenja
(dobiti od V7.2.1611)


Modul naplate u računovodstveni softver EUROFIB za Windows je produžen. Možete aktivirati odmah opciju, tako da se samo na temelju odgovarajućih EUROFIB korisnikove osobne račune može pomiriti.

Štoviše, oni mogu utvrditi točan EUROFIB korisnika koji unatoč ograničenju mogu nastaviti provoditi na sve fakture.

Potražite ovu novu opciju pod FA => Original podataka => Definicije => parametara na kartici Mogućnosti.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)