NEW
Nabavna cijena po komadu dodano
(dobiti od V6.4.1019)


To sada mogu kupiti cijena (bruto / neto) u naplati modul unutar Financijsko računovodstvo EUROFIB za Windows može upisati po komadu. Ove cijene su kupovne (narudžbe / fakture) predložili automatski.

U softver, vidi Input opciju pod FA => Master Data => predmeta Master karticu nagrade.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)