NEW
Predlošci za određene poslovne transakcije (npr. novca od prodaje)
(dobiti od V6.4.1050)


Integrirane naplate EUROFIB naš računovodstveni softver za Windows sada podržava predloške za određene poslovne slučajeve, kao što su. Prodaja za gotovinu (ulaz / izlaz). Integracije ovih predložaka je preko ulazak u konfiguracijskoj datoteci. To je onda moguće da biste vidjeli ove predloške u prozoru za pretraživanje i odaberite ga. Za brzo i jednostavno otkrivanje najčešće nastaju dokaz je moguće.

Ako želite koristiti ove predloške, kontaktirajte podršku.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)