NEW
Naplata - Document Journal + broj grafika
(dobiti od V7.2.1620)


Fakturiranje u računovodstveni softver EUROFIB za Windows produžen je:

1) Dnevnik isprava (vrsta: Glava + glava / Detail) sada se mogu ispisati sa sljedećim podacima:

- Devizni
- Centar troškova
- Obveznici
- zadatak

FA => Izvještaji => Document Journal

2) broj kopija sada mogu također po obliku (i na taj način kontrolira po pisaču).

FA => master data => Definicije => Obrasci(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)