NEW
Težina, Incoterms i vanjski naručivanje podataka dodao
(dobiti od V6.4.1017)


Naplate modul unutar Financijsko računovodstvo EUROFIB za Windows je dodao da je ulaz sposobnosti težine, Incoterms (komercijalni uvjeti) i vanjske naručivanje podataka (bez datuma).

U softver, vidjeti nove mogućnosti ulaz kako slijedi:

- Težina
FA => Master Data => predmeta Master, polje težine
(Ili dvostruki klik na stavku u narudžbenice)

- Incoterms
FA => Master Data => Definicije => parametar, registrirajte Incoterms
Klijent ušao Incoterms su neovisni!

- Vanjske reference (bez datuma)
Broj naloga i datum polja mogu se naći na svim narudžbenice (prodaje, kupnje i Poslovnik)(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)