NEW
Promjena lozinke na sljedećeg pokretanja
(dobiti od V6.4.1040)


Sada možete omogućiti u financijsko računovodstvo EUROFIB za sustav Windows na svoje osobne postavke mogućnost da se zatraži na sljedeće korake pomoću softvera za novu lozinku.

U softver ćete naći tu opciju po posebnim programima => Moje postavke.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)