NEW
Split ekstenzije za rezervaciju
(dobiti od V6.4.1011)


Šljunka tvrtka u financijskom računovodstvu EUROFIB za Windows proširena je kako slijedi:

- Račun u skladu sa definira korisnik (My Settings) se kopira u sljedeći redak, čips, sada su sve informacije kao što su. Porezni broj, mjesto troška default, default trošak objekt pogleda gore i automatski predlaže

- Bruto / Neto pokazatelj je preuzet iz prethodnog split line i predložene

U knjizi softver, vidjeti promjene ispod bukve => Online.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)