BUGFIX
Prijedlog objavljivanja teksta u potrazi za vanjskim broj dokumenta
(dobiti od V6.4.1001)


Financijsko računovodstvo EUROFIB za Windows omogućuje vam da traženje za vanjske broj dokumenta. Ako jasan pokazatelj se prikazuje prilikom rezervacije automatski predloženi tekst broj dokumenta.

U softver, taj prijedlog sada radi sa + Traži uklj.% Rezervirano mjesto.
Na primjer, upišite u polje Račun. +% 456% jedna, program traži sve dokumente koji sadrže 456. Ako samo jedan primjerak pronašao, broj dokumenta automatski se predlaže kao postavljanje teksta, a ne kao ulazni% 456%.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)