NEW
Novi UVA Obrazac za Hrvatsku (2014)
(dobiti od V7.2.1407)


Računovodstveni softver za Windows EuroFib je produžen. Od sada na povrat PDV-a u 2014 je dostupan za Hrvatsku.

Možete naći ovu promjenu u softveru pod Master Data => Društva Master => poreznih definicija => porezni ured.(Ovaj tekst je preveden od softver za prevođenje)